De inschrijving is pas compleet na overschrijven van het lidgeld op het rekeningnummer

BE83 0010 8928 2415

Met vermelding van

"Lidgeld Voornaam + Achternaam + Type lid"

Als competitiespeler hebben we ook uw medische fiche nodig die hieronder is te vinden.

Speler/lid +18 jaar

€ 70

Speler/lid -18 jaar

€ 50

Recreatief Lid

€ 50

Gezin

€ 150

Erelid

€ 50

Helpend lid

€ 25

Extra bootligplaats

€ 30