top of page

De inschrijving is pas compleet na overschrijven van het lidgeld op het rekeningnummer

BE83 0010 8928 2415

Met vermelding van

"Lidgeld Voornaam + Achternaam + Type lid"

Als competitiespeler hebben we ook uw medische fiche nodig die hieronder is te vinden.

Actief Lid
€ 95

Recreatief Lid
€ 65

Gezin
€ 210

Erelid
€ 60

Helpend lid

€ 25

Extra bootligplaats

€ 30

bottom of page